Постанова КМУ про обстеження знищеної нерухомості

Постанова КМУ про обстеження знищеної нерухомості
logo

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо реалізації проекту проведення обстеження знищених категорій об'єктів нерухомості із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 жовтня 2023 р. № 1185
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо реалізації експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (далі - експериментальний проект), протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, що додається.

3. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити комісії з проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, можливість формування за допомогою засобів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, відповідних актів обстеження.

4. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури подати протягом місяця з дня завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України остаточний звіт про результати його реалізації та поінформувати про нормативно-правові акти, до яких необхідно внести зміни за результатами реалізації експериментального проекту.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 71


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 жовтня 2023 р. № 1185

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (далі - експериментальний проект).

2. Метою експериментального проекту є встановлення за результатами обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (далі - обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі), факту знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна та надання компенсації їх власникам відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 600 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 60, ст. 3382).

3. Координатором експериментального проекту є Мінінфраструктури.

4. Учасниками експериментального проекту є виконавчий орган Мелітопольської міської ради (за згодою), Запорізька обласна військова адміністрація.

5. Джерелами фінансування експериментального проекту є кошти міжнародної технічної допомоги в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

окремі категорії об’єктів нерухомого майна (далі - об’єкти) - багатоквартирні, одноквартирні будинки, зокрема відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові;

уповноважений орган - виконавчий орган Мелітопольської міської ради, в окремих випадках Запорізька обласна військова адміністрація;

інформаційні продукти дистанційного зондування Землі - оригінали (засвідчені копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем або оброблені оригінали (засвідчені копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем, представлені у вигляді візуальних зображень.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України”“Про національну інфраструктуру геопросторових даних”“Про запобігання корупції”“Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.

7. З метою організації обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі виконавчий орган Мелітопольської міської ради утворює комісію з проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (далі - комісія).

У разі коли виконавчим органом Мелітопольської міської ради через безпекову ситуацію або відсутність інституційної спроможності протягом 15 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 р. № 1185 “Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі” не було утворено комісії, Запорізька обласна військова адміністрація може утворити комісію та здійснювати обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі на території м. Мелітополя.

Положення про комісію та її персональний склад з визначенням голови комісії, його заступника та секретаря затверджуються уповноваженим органом.

8. Функції комісії можуть бути покладені рішенням уповноваженого органу на комісію, утворену відповідно до Примірного положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 516 “Деякі питання організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 54, ст. 3026), за умови приведення положення про таку комісію та її персонального складу у відповідність з вимогами цього Порядку.

9. Комісія є консультативно-дорадчим органом, підзвітним та підконтрольним уповноваженому органу. Уповноважений орган забезпечує дотримання комісією вимог цього Порядку.

До складу комісії входять представники від уповноваженого органу та громадськості. Кількість представників від громадськості не може бути менше ніж дві особи.

Повідомлення про утворення комісії або про покладення функції комісії на комісію, утворену відповідно до Примірного положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 516, згідно з пунктом 8 цього Порядку з пропозицією щодо долучення до її роботи громадськості розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, сторінках у соціальних мережах, у месенджерах не пізніше ніж за 15 робочих днів до запланованого першого засідання комісії. Згідно з черговістю надходження заяв про участь громадськості формується перелік кандидатів до складу комісії.

Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, зокрема антикорупційними, а також фізичними особами.

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до уповноваженого органу у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

У разі коли кількість заяв перевищує граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включаються до складу комісії у міру черговості надходження заяв.

У разі прийняття комісією рішення про виключення з її складу представника громадськості уповноважений орган розміщує на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, сторінках у соціальних мережах, у месенджерах не пізніше ніж за 15 робочих днів до внесення змін до її складу повідомлення про виключення з її складу члена комісії від громадськості з пропозицією подати нову кандидатуру від громадськості. До складу комісії включаються представники громадськості, кандидатури яких надійшли раніше.

До складу комісії повинен входити:

фахівець - відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який пройшов професійну атестацію та має кваліфікаційний сертифікат (будь-якого кваліфікаційного рівня):

- інженера-проектувальника з інженерно-будівельного проектування, крім сертифікатів щодо дотримання вимог забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, виконання інженерних вишукувань, кошторисної документації;

- інженера з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд;

експерт з експертизи проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості;

експерт з технічного обстеження будівель і споруд;

архітектор;

інженер-консультант.

За відсутності зазначених фахівців до складу комісії залучається фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань “Будівництво та архітектура”.

Перелік кандидатур від уповноваженого органу формується керівником такого уповноваженого органу.

Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб. Максимальна кількість членів комісії, а також кількість представників від громадськості затверджується уповноваженим органом. Голова, заступник голови, секретар комісії обираються з представників уповноваженого органу на першому засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії шляхом голосування.

У випадку систематичного невиконання членом комісії своїх обов’язків (два і більше разів пропущено засідання комісії без поважних причин (крім відрядження, тимчасової непрацездатності, обставин непереборної сили тощо); невиконання своїх обов’язків, передбачених цим Порядком або положенням про комісію; вчинення дій, що унеможливлюють роботу комісії) уповноважений орган за поданням комісії може прийняти рішення щодо виключення такої особи із складу комісії.

У випадку відмови особи від участі в роботі комісії або ж виключення її із складу комісії зміни до персонального складу комісії вносяться відповідним рішенням уповноваженого органу.

Член комісії не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення за наявності конфлікту інтересів, визначеного Законом України “Про запобігання корупції”. За наявності конфлікту інтересів член комісії зобов’язаний заявити самовідвід до початку розгляду питання. З тих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами комісії. Питання про відвід члена комісії вирішується шляхом голосування.

Інформація про дату, час, місце та порядок денний засідання комісії оприлюднюється не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, сторінках у соціальних мережах, у месенджерах уповноваженого органу.

Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Інформація про місцезнаходження комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, сторінках у соціальних мережах, у месенджерах уповноваженого органу.

Матеріально-технічне, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює уповноважений орган.

Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів електронних комунікацій, зокрема через Інтернет. У випадку проведення такого засідання члени комісії підписують рішення з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає голова комісії.

Комісія є користувачем Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна), і виконує покладені на неї функції з використанням Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

10. Обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі здійснюється у разі, коли заявник подає заяву про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (далі - заява) відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 600.

11. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12. Під час проведення обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі комісія може використовувати:

оригінали (засвідчені копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем, що містять знімки об’єктів (далі - оригінали знімків);

оброблені оригінали знімків, що представлені у вигляді візуальних зображень (далі - зображення об’єктів);

фотоматеріали пошкоджень об’єктів (зокрема фотоматеріали, які містяться в інформаційних повідомленнях, поданих відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 28, ст. 1539; 2023 р., № 61, ст. 3437).

13. Інформаційні продукти дистанційного зондування Землі передаються комісією до Державного картографо-геодезичного фонду України в електронному вигляді протягом п’яти робочих днів після ухвалення рішення комісією за результатами обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі.

14. Мінінфраструктури на офіційному веб-сайті публікує перелік веб-ресурсів, зображення об’єктів з яких комісія може використовувати під час обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, а також зазначає алгоритм отримання доступу до таких зображень.

15. Зображення об’єктів повинні відповідати таким характеристикам:

геометрична проекція пікселя такого зображення повинна бути не більше ніж 50 сантиметрів/піксель;

повинно містити багатоспектральні дані, які забезпечують відрізнення предметів на основі відображальних властивостей різних матеріалів;

повинно бути виконане у світлу пору доби за умови низького хмарного покриття (менше 10 відсотків);

повинно бути виконане з напрямку зйомки, що спрямований прямо над об’єктом;

повинно містити відомості відповідно до міжнародного стандарту UTC про дату, час зйомки з точністю до хвилини (у разі наявності) та відомості про геолокацію даних об’єкта. Допустима похибка геолокації не повинна перевищувати 2 метри.

16. Комісія формує та затверджує протягом десяти робочих днів план обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (далі - план).

План формується на основі заяв заявників. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Комісія оприлюднює план на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, на сторінках у соціальних мережах, у месенджерах протягом трьох календарних днів з дня його затвердження комісією, а також за технічної можливості повідомляє заявнику.

План повинен містити:

перелік об’єктів, що підлягають обстеженню із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (найменування об’єкта, тип об’єкта, адреса розташування об’єкта);

черговість та строки виконання робіт з обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі.

17. За результатами обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі протягом п’яти робочих днів складається окремий акт дистанційного обстеження для кожного об’єкта, у якому комісія ухвалює висновок щодо встановлення або неможливості встановлення факту знищення об’єкта.

Крім того, акт дистанційного обстеження повинен містити:

реєстраційний номер акта дистанційного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна;

номер та дату затвердження акта дистанційного обстеження;

інформацію про уповноважений орган, який утворив комісію, склад комісії та рішення щодо її утворення, дату засідання комісії;

інформацію щодо заявника;

інформацію про об’єкт - найменування, тип, адресу (географічні координати об’єкта у разі наявності), у разі наявності - загальну площу, кількість поверхів, секцій, загальну кількість квартир, а також кадастровий номер (у разі присвоєння);

інформацію про оригінали знімків (юридичну особу, що є джерелом оригіналів знімків, дату та час (у разі наявності) отримання таких знімків, унікальний ідентифікатор оригіналу знімку (у разі присвоєння), опис знімку); та/або

інформацію про зображення об’єкта (дату та час отримання зображення об’єкта у форматі: рік - місяць - число, а також у разі наявності година:хвилина; унікальний ідентифікатор зображення об’єкта (у разі присвоєння); опис зображення об’єкта).

Примірну форму акта дистанційного обстеження наведено у додатку.

Акт дистанційного обстеження формується засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Визначена уповноваженим органом посадова особа реєструє акт дистанційного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна з присвоєнням реєстраційного номера та накладенням кваліфікованого електронного підпису.

18. Комісія повідомляє заявникові про результати обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі шляхом надсилання копії акта дистанційного обстеження протягом трьох календарних днів з дня складення такого акта засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі технічної реалізації, або у паперовій формі - на поштову адресу чи в інший спосіб, зазначений заявником у заяві.

19. У разі неможливості однозначного встановлення факту, чи є об’єкт знищеним (зокрема у випадку виконання робіт з демонтажу об’єкта, нового будівництва за адресою об’єкта, неможливості встановлення точної геолокації об’єкта, неможливості точного визначення наявності пошкоджень тощо), комісія приймає рішення про зупинення обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі з зазначенням детального обґрунтування такого рішення.

Інформація про таке рішення повідомляється заявнику засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі технічної реалізації, або у паперовій формі - на поштову адресу чи в інший спосіб, зазначений заявником у заяві, протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття. Поновлення розгляду продовжується з моменту появи у заявника додаткової інформації (оригіналів знімків та/або зображень об’єкта, та/або фотоматеріалів пошкоджень об’єкта), яка дасть змогу забезпечити належне проведення такого обстеження та встановлення факту знищення об’єкта, про що комісією приймається окреме рішення. Додаткову інформацію заявник може подати комісії засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі технічної реалізації, або у паперовій формі - на поштову адресу чи в інший спосіб, зазначений заявником у заяві.

Інформація про прийняття комісією рішення щодо поновлення такого обстеження повідомляється заявнику протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття такого рішення засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі технічної реалізації, або у паперовій формі - на поштову адресу чи в інший спосіб, зазначений заявником у заяві.

20. Уповноважений орган у разі отримання запиту на отримання копії акта дистанційного обстеження надає копію такого акта протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації такого запиту, крім інформації, що містить персональні дані, та інформації з обмеженим доступом. 

Додаток
до Порядку

АКТ
обстеження об’єкта, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі

Опубликовано: 05.02.2024
Останні новини