Постанова КМУ про компенсацію за зруйновані об'єкти нерухомості

Постанова КМУ про компенсацію за зруйновані об'єкти нерухомості
logo

КМУ 16 січня 2024 р. ухвалив низку змін до чинної постанови про виплату компенсацій за знищені внаслідок військових дій в Україні об'єкти нерухомості.

Оригінал документу: https://ips.ligazakon.net/document/kp240039?an=1

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2024 р. No 39

 

ЗМІНИ,

 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо

регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації

за об’єкти нерухомого майна, знищені та пошкоджені внаслідок

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених

збройною агресією Російської Федерації проти України

1. Абзац четвертий пункту 75 Порядку державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. No 1127

 “Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний

вісник України, 2016 р., No 2, ст. 108, No 68, ст. 2301; 2021 р., No 44,

ст. 2684; 2023 р., No 48, ст. 2652), замінити абзацами такого змісту:

“Державна реєстрація припинення права власності на закінчений

будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його

знищенням проводиться за наявності:

відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або

витягу з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених

збройною агресією Російської Федерації проти України, поданого

заявником чи отриманого державним реєстратором, що містить

інформацію про акт комісійного обстеження, категорія пошкоджень

об’єкта в якому зазначена відповідно до Порядку виконання невідкладних

робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації,

пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. No 473

(Офіційний вісник України, 2022 р., No 37, ст. 1981), як “об’єкт

непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю

втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та

огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про

небезпеку аварійного обвалення об’єкта (зруйнований об’єкт)”, чи про акт

дистанційного обстеження із заключним висновком про те, що об’єкт є

знищеним, складений відповідно до Порядку реалізації

експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених

окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням

інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 р. No 1185

 

2

 

(Офіційний вісник України, 2023 р., No 103, ст. 6166) (далі — акт

дистанційного обстеження), або

поданого заявником акта комісійного обстеження, категорія

пошкоджень об’єкта в якому зазначена як “об’єкт непридатний для

використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою

економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних

конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного

обвалення об’єкта (зруйнований об’єкт)”, чи акта дистанційного

обстеження із заключним висновком про те, що об’єкт є знищеним, або їх

копій, засвідчених підписом такого заявника.

У разі коли акт комісійного обстеження містить висновок щодо

необхідності проведення технічного обстеження, державна реєстрація

припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт

незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням проводиться

виключно за наявності відомостей про факт знищення, отриманих

державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері

будівництва.”.

2. У Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій

об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,

терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської

Федерації, з використанням електронної публічної послуги

“єВідновлення”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2023 р. No 381 (Офіційний вісник України, 2023 р., No 47,

ст. 2546, No 57, ст. 3192, No 79, ст. 4477, No 104, ст. 6225):

1) абзац третій підпункту 7 пункту 13 викласти в такій редакції:

“у паперовій формі, справжність підпису співвласника на якій

нотаріально засвідчена, — комісії;”;

2) пункт 14 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом

такого змісту:

“невідповідність умовам надання компенсації.”.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий — тридцятий вважати відповідно

абзацами вісімнадцятим — тридцять першим;

3) пункт 20 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого

змісту:

“Банк може випускати до спеціальних рахунків для отримання

компенсації пластикові платіжні картки.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — тридцять сьомий вважати

відповідно абзацами сьомим — тридцять восьмим;

 

3

4) у додатках до Порядку:

додаток 1 доповнити пунктом 24 такого змісту:

“24. Продукція для опалення та

підігріву води

 

котли, конвектори, радіатори,

бойлери, інші теплообмінні апарати

для підігрівання води парою або

гарячою водою в системах

теплопостачання та гарячого

водопостачання”;

 

додаток 4 після слів “АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ” доповнити словами:

“Номер повідомлення про проведення проміжної верифікації

цільового використання коштів компенсації/про завершення ремонтних

робіт _______________________________

Вид верифікації: проміжна/кінцева

Висновок про подальшу виплату залишку коштів компенсації/цільове

використання компенсації ________________________________________

 

(підтверджується/не підтверджується)

 

Результати фотофіксації додаються.”.

3. У Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого

майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від

30 травня 2023 р. No 600 (Офіційний вісник України, 2023 р., No 60,

ст. 3382):

1) доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

“21

. Подання особою, яка є власником знищеного об’єкта нерухомого

майна, заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого

майна, визначеного згідно з підпунктом “а” пункту 4 частини першої

статті 1 Закону, в електронній формі здійснюється з використанням засобів

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема мобільного

додатка Порталу Дія (Дія), за умови, що право власності такої особи на

зазначений знищений об’єкт нерухомого майна зареєстровано в

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підтверджено

відповідними відомостями з нього.

У разі коли власником об’єкта нерухомого майна є недієздатна особа,

особа, дієздатність якої обмежена, або особа, яка не досягла 18-річного

віку, подання заяви про надання компенсації здійснюється одним з її

законних представників.

Відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання

та використання коштів з такого рахунка у випадку, передбаченому

абзацом другим цього пункту, здійснюється законним представником від

імені та в інтересах недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена,

або особи, яка не досягла 18-річного віку.

 

4

 

У разі коли недієздатна особа, особа, дієздатність якої обмежена, або

особа, яка не досягла 18-річного віку, є співвласником об’єкта нерухомого

майна, подання заяви на отримання компенсації або заперечень щодо

отримання компенсації іншим співвласником в її інтересах, здійснюється

одним з її законних представників.

Подання заяви у випадках, передбачених абзацами другим та

четвертим цього пункту, здійснюється виключно в паперовій формі у

порядку, передбаченому пунктом 9 цього Порядку.”;

2) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт

нерухомого майна відповідно до частини двадцятої статті 8 Закону

припиняється у зв’язку з його знищенням.

Отримувач компенсації здійснює відповідно до Закону України “Про

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” дії

щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений

об’єкт нерухомого майна:

у випадку ухвалення Комісією рішення про надання компенсації

шляхом надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку

садибного типу, садового або дачного будинку — після затвердження

уповноваженим органом такого рішення Комісії і до моменту проведення

виплати компенсації;

у випадку ухвалення Комісією рішення про надання компенсації

шляхом видачі житлового сертифіката — після затвердження

уповноваженим органом такого рішення Комісії і до дати нотаріального

посвідчення договору про придбання житла з використанням житлового

сертифіката.

Перевірка відомостей щодо державної реєстрації припинення права

власності на знищений об’єкт нерухомого майна здійснюється

автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного

майна (в порядку електронної інформаційної взаємодії Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно та Реєстру пошкодженого та знищеного

майна).”;

3) пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:

“Під час розгляду заяви Комісія опрацьовує рекомендації Мінфіну,

надані за результатами верифікації інформації, зазначеної в заяві та

доданих до неї документах, щодо її відповідності вимогам законодавства,

що впливає на визначення права на отримання та розмір компенсації

заявника, відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг

державних виплат”.

З метою здійснення верифікації інформації, зазначеної в заяві та

доданих до неї документах, між Мінінфраструктури та Мінфіном

 

5

 

укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються

питання щодо визначення механізму та каналів інформаційного обміну,

обсягу та змісту інформації, що передається. Така інформаційна взаємодія

починається з моменту технічної готовності Мінінфраструктури та

Мінфіну, але не пізніше 1 травня 2024 року.”;

4) у пункті 16:

у підпункті 1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Sзн — площа знищеного об’єкта нерухомого майна, кв. метрів, але не

більше 150 кв. метрів для квартири та не більше 200 кв. метрів для будинку

садибного типу, садового або дачного будинку;

Віпов = Пов  Sзн,”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Пов — показник опосередкованої вартості спорудження житла за

регіонами відповідно до місцезнаходження такого майна, затверджений

наказом Мінінфраструктури, станом на дату проведення розрахунку

компенсації, гривень;”;

підпункт 2 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого

змісту:

“Засобами Реєстру пошкодженого і знищеного майна здійснюється

фіксація площі об’єкта зруйнованого майна, яка перевищує максимальні

обмеження площі для підрахунку компенсації, визначені в цьому пункті.

У подальшому площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде

використана у разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або

 

інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-

правовими актами.”.

 

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами

сьомим і восьмим;

5) доповнити Порядок пунктом 171

 

такого змісту:

 

“171

. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Комісії здійснюється у

 

такому порядку:

1) у разі незгоди з даними акта комісійного обстеження заявник має

право подати заперечення до Комісії протягом п’яти робочих днів з дати

проведення обстеження, якщо таке обстеження було проведено після

подання заяви, а якщо комісійне обстеження було проведено до дати

подання заяви, — протягом п’яти робочих днів після подання заяви.

Заперечення повинні бути в обов’язковому порядку розглянуті та

враховані Комісією під час прийняття рішення про надання/відмову в

наданні компенсації, про що повинно бути зроблено примітку в такому

рішенні;

 

6

 

2) у разі незгоди з рішенням Комісії про надання/відмову в наданні

компенсації, зокрема з розміром компенсації, заявник має право подати

заперечення до уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дати

прийняття рішення Комісією. Заперечення повинні бути в обов’язковому

порядку розглянуті та враховані уповноваженим органом під час

вирішення питання про затвердження рішення Комісії, про що повинно

бути зроблено примітку в такому рішенні уповноваженого органу;

3) у разі незгоди з іншими рішеннями, діями або бездіяльністю Комісії

заявник має право подати відповідну скаргу до уповноваженого органу

протягом п’яти робочих днів з дати вчинення таких дій або прийняття

рішень/граничного строку, коли такі дії повинні бути вчинені або рішення

прийняті. За результатами розгляду скарги уповноважений орган приймає

обов’язкове для виконання Комісією рішення.

За зверненням заявника строк подання заперечень чи скарг може бути

продовжений на п’ять робочих днів.

Заперечення, звернення та скарги, передбачені цим пунктом,

подаються заявником через адміністратора центру надання

адміністративних послуг або безпосередньо Комісії/уповноваженому

органу одним із таких способів:

в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного

підпису — на електронну пошту Комісії/уповноваженого органу;

у паперовій формі — на поштову адресу Комісії/уповноваженого

органу або безпосередньо Комісії/уповноваженому органу.

Рішення уповноваженого органу можуть бути оскаржені в судовому

порядку.

Процедура отримання Комісією/уповноваженим органом заперечень,

звернень та/або скарг, їх розгляду та прийняття щодо них відповідних

рішень визначається рішенням уповноваженого органу.”;

6) пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. Проведення виплат компенсації здійснюється за умови:

наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері

будівництва документів, що дають отримувачу компенсації право на

виконання будівельних робіт;

наявності відомостей щодо державної реєстрації припинення права

власності на знищений об’єкт нерухомого майна, що містяться в

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Черговість проведення виплат компенсації формується автоматично

програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна з

урахуванням пріоритетного права на отримання компенсації, визначеного

статтею 9 Закону.”;

 

7

 

7) пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Банк може випускати до спеціальних рахунків для отримання

компенсації пластикові платіжні картки.”;

8) пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Компенсація за знищений індивідуальний житловий будинок для

фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного

будинку має цільове призначення та надається для придбання будівельної

продукції з метою виконання будівельних робіт самостійно отримувачем

компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та

робіт.

Виплата компенсації для фінансування будівництва будинку

садибного типу, садового або дачного будинку здійснюється з

урахуванням умов, наведених у пунктах 13, 16 та 24 цього Порядку, двома

платежами:

50 відсотків суми компенсації виплачується після затвердження

уповноваженим органом рішення Комісії про надання компенсації

уповноваженим органом;

залишок в обсязі 50 відсотків суми компенсації виплачується після

подання Комісії отримувачем компенсації повідомлення про проведення

проміжного етапу будівництва та складення нею акта проміжної

верифікації за результатами проміжної верифікації, проведеної в порядку,

визначеному пунктом 321 цього Порядку, який містить висновок щодо

виплати залишку коштів компенсації.

Залишок суми невиплаченої компенсації для фінансування

будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку

зберігається на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до дати

внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна акта проміжної

верифікації, проведеної у порядку, визначеному пунктом 321 цього

Порядку.”;

9) пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. Спеціальний рахунок призначений для зарахування коштів

компенсації та не підлягає поповненню в інший спосіб. Забороняється

зняття готівки із спеціального рахунка.

Залишок невикористаних коштів компенсації для фінансування

будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку,

зарахованих на спеціальний рахунок отримувача компенсації, в разі

закриття рахунка за ініціативою отримувача компенсації повертається

банками протягом трьох операційних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, з

якого було виконане перерахування таких коштів, із зазначенням причин їх

повернення, а АТ “Ощадбанк” протягом п’яти операційних днів

 

8

 

перераховує їх на небюджетний рахунок Мінінфраструктури для

подальших виплат компенсації.

Спеціальний рахунок закривається банком (без заяви отримувача

компенсації) через 36 місяців з дня зарахування першого платежу

компенсації або через 12 місяців з дати відкриття спеціального рахунка у

разі, коли на рахунок не зараховувалася компенсація.

Повернення коштів у випадку, передбаченому абзацом третім цього

пункту, здійснюється банками протягом 20 календарних днів на рахунок

АТ “Ощадбанк”, а АТ “Ощадбанк” — на небюджетний рахунок

Мінінфраструктури.”;

10) доповнити Порядок пунктами 321

і 322

такого змісту:

 

“321

. Придбання будівельної продукції та/або оплата будівельних

робіт та послуг, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, за рахунок

компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу,

садового або дачного будинку, виплаченої першим платежем,

здійснюється не пізніше 18 місяців з дати зарахування компенсації на

спеціальний рахунок отримувача компенсації.

Отримувач компенсації зобов’язаний після придбання будівельної

продукції та/або оплати будівельних робіт та послуг, пов’язаних із

створенням об’єкта будівництва за рахунок першого платежу компенсації

(на суму не менше 90 відсотків першого платежу), виплаченої на

спеціальний рахунок першим платежем, додатково подати повідомлення

про можливість проведення проміжної верифікації цільового використання

коштів компенсації одним із способів:

засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка

Порталу Дія (Дія), з урахуванням його технічної можливості;

в паперовій формі через адміністратора центру надання

адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту

населення або нотаріуса.

З метою підтвердження факту цільового використання коштів

компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу,

садового або дачного будинку Комісією, утвореною за місцем здійснення

будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії),

протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про можливість

проведення проміжної верифікації цільового використання коштів

компенсації здійснюється проміжна верифікація їх використання.

Проміжна верифікація цільового використання коштів компенсації

для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або

дачного будинку здійснюється Комісією, утвореною за місцем здійснення

будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії),

шляхом візуального огляду місця здійснення будівництва будинку

 

9

 

садибного типу, садового або дачного будинку з використанням коштів

компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

Результати проміжної верифікації, висновки про проведення

проміжного етапу будівництва та подальшу виплату залишку коштів

компенсації оформляються актом проміжної верифікації за формою згідно

з додатком 8, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного

майна разом з результатами фотофіксації. До акта проміжної верифікації

додаються:

фото місця здійснення будівництва та/або придбаної будівельної

продукції;

копії чеків на придбання продукції або за наявності виписка банку із

спеціального рахунка;

копії актів виконаних робіт/наданих послуг, пов’язаних із створенням

об’єкта будівництва.

322

. Отримувач компенсації зобов’язаний не пізніше 30 робочих днів з

дня завершення будівництва будинку садибного типу, садового або

дачного будинку за рахунок коштів компенсації подати повідомлення про

завершення будівництва одним із способів:

засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка

Порталу Дія (Дія), з урахуванням його технічної можливості;

в паперовій формі через адміністратора центру надання

адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту

населення або нотаріуса.

З метою підтвердження факту цільового використання коштів

компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу,

садового або дачного будинку Комісією, утвореною за місцем здійснення

будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії),

здійснюється кінцева верифікація на підставі повідомлення отримувача

компенсації про завершення будівництва.

Кінцева верифікація полягає у встановленні факту будівництва

будинку садибного типу, садового або дачного будинку з використанням

коштів компенсації та здійснюється Комісією, утвореною за місцем

здійснення будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії

членами Комісії) протягом 30 робочих днів після відбору повідомлення

про завершення будівництва для здійснення кінцевої верифікації, крім

випадку, передбаченого абзацом сьомим цього пункту.

Відбір повідомлень про завершення будівельних робіт для проведення

вибіркової кінцевої верифікації здійснюється автоматично з даних Реєстру

пошкодженого та знищеного майна щодо не менш як 10 відсотків усіх

повідомлень про завершення будівельних робіт, поданих у такому місяці.

 

10

 

У разі неподання повідомлення про завершення будівництва протягом

18 місяців після зарахування залишку коштів компенсації на спеціальний

рахунок здійснюється обов’язкова верифікація протягом 30 календарних

днів з дня закінчення 18 місяців після зарахування залишку коштів

компенсації на спеціальний рахунок.

Кінцева верифікація полягає у здійсненні Комісією (уповноваженими

рішенням Комісії членами Комісії) фіксації факту завершення будівництва

будинку садибного типу, садового або дачного будинку за рахунок коштів

компенсації. Під час кінцевої верифікації здійснюється обов’язкова

фотофіксація завершеного будівництвом будинку садибного типу,

садового або дачного будинку за рахунок компенсації.

Результати кінцевої верифікації та висновок про цільове використання

компенсації фіксуються в акті верифікації, форма якого наведена в додатку

8, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна разом з

результатами фотофіксації.

У разі коли встановити факт будівництва за рахунок компенсації

будинку садибного типу, садового або дачного будинку неможливо у

зв’язку з незалежними від отримувача компенсації належно/документально

підтвердженими обставинами (у разі повторного руйнування внаслідок

бойових дій, терористичних актів, диверсій, пожежі, повені тощо), в акті

верифікації робиться відповідна позначка.”;

11) підпункт 7 пункту 41 виключити;

12) пункт 42 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі наявності в одного з отримувачів компенсації кількох

житлових сертифікатів такий отримувач може подати одне звернення про

фінансування придбання житла на загальну суму компенсації, визначену в

усіх сертифікатах.

Звернення про фінансування придбання житла може бути подано

отримувачами компенсації, яким належать різні житлові сертифікати на

загальну суму компенсації, визначену в них, та із зазначенням у зверненні

відомостей щодо сертифікатів (з моменту реалізації технічної можливості

засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу

Дія (Дія).”;

13) пункт 43 викласти в такій редакції:

“43. У зверненні про фінансування придбання житла зазначаються

такі відомості:

відомості щодо житлового сертифіката/сертифікатів (номер та дата,

сума компенсації);

інформація щодо засобів зв’язку з отримувачем компенсації (номер

телефону, поштова адреса, електронна адреса);

 

11

 

відомості про отримувача компенсації, який подає звернення:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер

облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному

контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право

здійснювати платежі за серією та номером паспорта).”;

14) пункт 49 викласти в такій редакції:

“49. Пошук житла, вартість, а також умови придбання такого житла

узгоджуються з власником або замовником будівництва отримувачем

компенсації самостійно.

Оплата за проведення оцінки нерухомого майна, за вчинення

нотаріальних дій, адміністративний збір за проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інші

обов’язкові податки, збори та платежі не можуть бути оплачені за рахунок

наданої компенсації.

Оцінка нерухомого майна здійснюється відповідно до Закону України

“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в

Україні” та проводиться до укладення договору про придбання житла.

Вартість нерухомого майна, визначена у звіті про оцінку майна,

зазначається в договорі про придбання житла з використанням житлового

сертифіката.”;

15) пункт 53 викласти в такій редакції:

“53. Договір про придбання житла з використанням житлового

сертифіката (далі — договір про придбання житла) підлягає нотаріальному

посвідченню.

Нотаріус, до якого звернувся отримувач компенсації з метою

нотаріального посвідчення договору придбання житла, перед нотаріальним

посвідченням відповідного договору перевіряє наявність/відсутність

державної реєстрації припинення права власності отримувача/отримувачів

компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано

компенсацію у вигляді житлового сертифіката.

Перевірка наявності/відсутності в отримувача/отримувачів

компенсації державної реєстрації припинення права власності на знищений

об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію, здійснюється з

використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме

майно.

У разі встановлення нотаріусом відсутності державної реєстрації

припинення права власності отримувача/отримувачів компенсації на

знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію у

вигляді житлового сертифіката, вчинення нотаріальної дії щодо

 

12

 

посвідчення договору про придбання житла відкладається до вирішення

питання щодо припинення права власності отримувача/отримувачів

компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано

компенсацію у вигляді житлового сертифіката.

За зверненням отримувача/отримувачів компенсації нотаріус

проводить державну реєстрацію припинення права власності на знищений

об’єкт нерухомого майна, за який отримано компенсацію у вигляді

житлового сертифіката.

У разі невирішення питання щодо припинення права власності

отримувача/отримувачів компенсації на знищений об’єкт нерухомого

майна, за який нараховано компенсацію у вигляді житлового сертифіката,

в установлений законодавством строк нотаріус відмовляє у вчиненні

нотаріальної дії щодо посвідчення договору про придбання житла.”;

16) у додатках до Порядку:

додаток 3 після позиції

“Миколаївська область Баштанський район 0,5”

доповнити такою позицією:

“Миколаївська область Вознесенський район 0,5”;

додаток 7 доповнити такими позиціями:

“Продукція

гідроізоляційна

 

вироби та матеріали для влаштування жорсткої та

гнучкої гідроізоляції, гідрофобізатори,

антисептики, сануючі штукатурки, засоби

протигрибкові

 

Продукція для

опалення та підігріву

води

 

котли, конвектори, радіатори, бойлери, інші

теплообмінні апарати для підігрівання води парою

або гарячою водою в системах теплопостачання та

гарячого водопостачання”;

доповнити Порядок додатком 8 такого змісту:

 

“Додаток 8

до Порядку

 

АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ

 

щодо цільового використання компенсації для фінансування

будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку

 

___ ___________ 20__ р. No _____________

 

Номер повідомлення про можливість проведення проміжної

верифікації цільового використання коштів компенсації/про завершення

будівництва

Вид верифікації: проміжна/кінцева

 

13

 

Висновок про подальшу виплату залишку коштів компенсації/про

цільове використання компенсації

 

(підтверджується/не підтверджується)

 

Результати фотофіксації додаються.

Член Комісії _________________

(підпис)

 

_______________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”.

 

_____________________

Опубликовано: 12.02.2024
Останні новини